SEJARAH PENUBUHAN

Perbadanan Pengurusan (MC) Seri Melati Seri Melati telah ditubuhkan pada 12 April 2008 dengan No. Hakmilik GRN58765 dan No. Lot PT38850. Badan ini telah diperakui dan ditubuhkan di bawah Akta Bangunan Dan Harta Bersama [Subseksyen 7(2).Nama asal bagi Perbadanan Pengurusan ini adalah Badan Pengurusan Bersama (JMB) Pangsapuri Seri Melati dan ia telah ditukar kepada Perbadanan Pengurusan setelah 25% pemilik memegang Strata Title (Geran Hakmilik)

Wednesday, July 8, 2009

CARTA ORGANISASI

JAWATANKUASA PENGURUSAN BERSAMA(JMC)
BADAN PENGURUSAN BERSAMA(JMB) PANGSAPURI SERI MELATI SESI 2008-2009
PENGERUSI
Nama : Abdul Aziz Bin Sudin


SETIAUSAHA
Nama : Mazlan Bin Abd Majid


BENDAHARI
Nama : Mohd Hazman Bin Mokhtar


AHLI JAWATANKUASA
Nama : Dr. Mohd Anis Bin Haron @ Harun


Nama : Azmie Bin Arshad


Nama : Rosli Bin Ismail


Nama : Fadzri Bin Md Jaafar